კვამლის უსადენო დეტექტორი MSD-350

კვამლის უსადენო დეტექტორი MSD-350

კვამლის უსადენო დეტექტორი MSD-350

დეტექტორი საშუალებას გვაძლევს აღმოვაჩინოთ ხანძარი მისი განვითარების ადრეულ სტადიაში. MSD-350-ს შეუძლია იმუშაოს როგორც დამოუკიდებლად, EN 14604-ის მოთხოვნების შესაბამისად, ასევე უსადენო სისტემის ნაწილადაც.

დეტექტორის კვება ხორციელდება CR 123A 3V ელემენტის მეშვეობით. კვების წყარო მუდმივად კონტროლირდება და ძაბვის დაბალი დონე იწვევს ხმოვან და ვიზუალურ სიგნალიზაციას.