კლავიატურა

კლავიატურა

კლავიატურა

INTEGRA-ს სისტემის მართვის კლავიატურების ფუნქციების ფართო სპექტრი გამოიყენება არა მხოლოდ სიგნალიზაციის ჩართვა/გამორთვისთვის, არამედ ე.წ. "ჭკვიანი" სისტემების სამართავად. INT-KSG, INT-TSG, INT-TSH და INT-TSI სენსორული კლავიატურების და სმარტფონში გაშვებული INTEGRA CONTROL პროგრამის  მეშვეობით, თქვენ მარტივად მართავთ სახლის ავტომატიკას ისევე, როგორც უსაფრთხოების სისტემას.