ფარდისებრი დეტექტორები AGATE და AOCD-260

ფარდისებრი დეტექტორები AGATE და AOCD-260

ფარდისებრი დეტექტორები AGATE და AOCD-260

უსაფრთხოების სისტემების დანიშნულებაა არა მხოლოდ შენობის შიდა ტერიტორიის დაცვა, არამედ მისი პერიმეტრის კონტროლიც. ამ დავალების საუკეთესო გადაწყვეტილებად შეიძლება გახდეს Satel-ის ფარდისებრი დეტექტორები.